logo
Behandeling:
U krijgt minimaal 5 (en maximaal 7) weken een intensieve behandeling van 4 behandelsessies per week, bestaande uit een combinatie van 30 minuten TMS en 90 minuten exposuretherapie. De behandeling vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Bij 1 op de 3 mensen wordt placebo-TMS gebruikt, bij 2 op de 3 mensen echte TMS. In alle gevallen wordt exposuretherapie gegeven, de meest effectieve behandeling van dwang. Bij exposuretherapie wordt iemand blootgesteld aan situaties die spanning oproepen. Daarna wordt samen met de therapeut geoefend met het niet uitvoeren van de dwanghandelingen. Ook als deze dwanghandelingen alleen mentaal – in het hoofd – uitgevoerd worden. Omdat dwangklachten heel verschillend zijn, worden de oefeningen altijd afgestemd op elk individu. Voorafgaand aan de behandeling zal er een MRI-scan worden gemaakt in 1 van de betrokken UMC’s (Amsterdam, Nijmegen of Maastricht). Op meerdere momenten voor, tijdens en na de behandeling (tot 12 maanden na de behandeling) worden vragenlijsten afgenomen. Een deel van de vragenlijsten zal worden afgenomen door de behandelaar of onderzoeker, een deel van de vragenlijsten kunt u online invullen.

Binnen deze behandelstudie zullen we in totaal 250 mensen met OCS behandelen.
De medisch-ethische toetsingscommissie van het VUmc heeft dit onderzoek goedgekeurd.
   
Vergoeding
 Uw reiskosten worden vergoed en u ontvangt een kleine financiële compensatie voor de onderzoeksmetingen.